„VOCAȚIE ȘI DĂRUIRE”- Fest. „TINERE TALENTE” 2017

Orchestra Filarmonicii „Ion Dumitrescu”
Dirijor: DANIEL ENĂȘESCU