Echipa Filarmonicii

Echipa Filarmonicii

Funcţii de conducere:

Manager: Prof. Petruț Constantinescu

Contabil Şef: Daniela Vasilescu

Compartiment Juridic:

Consilier juridic – Irina Știrban

Compartiment Financiar – Contabilitate:

Referent de specialitate – Adriana Ana Vlaicu
Referent de specialitate – Simona Matei Ioan

Compartiment Achiziții Publice și Secretariat:

Referent de specialitate – Anda Iulia Calea

Compartiment Resurse umane:

Inspector de specialitate – Cristiana Chirea

Personal Artistic:

Orchestra simfonică 

Dirijor orchestra simfonică – 

Corul Euphonia

Dirijor cor: Aurel Poenaru

Consultant artistic – Ionela Poenaru

Bibliotecar muzical – Livia Ionescu

Compartiment Tehnic:

Recuziter – Florin Iriza

Recuziter – Camelia Mirel

Recuziter – Fernando Cârcu

Compartiment Administrativ:

Casier – Mihaela Preda

Îngrijitor – Florentina Maria Văduva

Sari la conținut